KARIJERA:

Stalno otvorene pozicije:

Neophodne kompetencije:

  • Minimum srednja stručna sprema (poželjno Saobraćajni fakultet, fakultet Organizacionih nauka, Ekonomski fakultet)
  • Neophodno minimum godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Neophodno iskustvo u masovnoj komunikaciji (npr. telefonska komunikacija)
  • Izuzetno razvijene komunikacione veštine
  • Razvijene organizacione veštine
  • Entuzijazam i visoka motivacija za obavljanje poslova u oblasti prodaje
  • Samoinicijativnost i energičnost u radu
  • Istrajnost pri obavljanju posla
  • Razvijena sposobnost rešavanja problema
  • Timski duh

Opis posla:

  • Prikupljanje informacija o potencijalnim kupcima
  • Redovno praćenje i analiza uspešnosti prodaje i predlaganje mera za unapređenje iste
  • Redovno ispitivanje potreba kupaca, preduzimanje mera za adekvatno odgovaranje na iste
  • Podsticanje produktivnosti postojećih kupaca
  • Proširenje postojeće baze kupaca
  • Ostvarivanje minimum 35 uspešnih poziva sa kupcima na dnevnom nivou
  • Bliska saradnja sa kolegama iz drugih odeljenja u cilju unapređenja usluga prodaje
  • Praćenje ispunjavanja finansijskih obaveza kupaca
  • Praćenje konkurencije
  • Svakodnevno izveštavanje rukovodstva o postignutim rezultatima

Nudimo Vam:

  • Mogućnost stalnog zaposlenja
  • Mogućnost da se profesionalno usavršavate i napredujete u oblasti prodaje i logistike
  • Mogućnost da radite u profesionalnom radnom okruženju koje se stalno razvija

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima svoju biografiju nam možete poslati na mail posao@altilogistika.rs .

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži krug selekcije. Sve pristigle biografije će biti razmatrane u punoj poverljivosti.

Neophodne kompetencije:

  • Minimum srednja stručna sprema (poželjno: Saobraćajni fakultet, fakultet Organizacionih nauka, Ekonomski fakultet)
  • Minimum godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Razvijene komunikacione veštine
  • Razvijene organizacione veštine
  • Samostalnost u radu i donošenju odluka, sposobnost rešavanja problema
  • Istrajnost i upornost
  • Timski rad i saradnja

Opis posla:

  • Praćenje transportnih procesa u medjunarodnom i domaćem transportu
  • Utvrdjivanje svih parametara neophodnih za neometanu organizaciju transporta robe kao i propratne dokumentacije
  • Saradnja i komunikacija sa odeljenjem prodaje kao i ostalim odeljenjima, zatim podugovaračima i vozačima
  • Operativno-administrativni poslovi u vezi sa potrebnom dokumentacijom
  • Provera unetih podataka i zatvaranje upita u programu
  • Popunjavanje transportnih pozicija za koje ste odgovorni
  • Sastavljanje i slanje transportnih naloga
  • Implemantaciju procedura i politike u skladu sa zahtevima
  • Briga o klijentima i promovisanje usluga

Nudimo Vam:

  • Mogućnost stalnog zaposlenja
  • Mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja u oblasti prodaje i logistike
  • Mogućnost rada u profesionlanom radnom okruženju koje stalno razvija i neguje kulturu kontinuiranog unapredjenja

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima svoju biografiju nam možete poslati na mail posao@altilogistika.rs .

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži krug selekcije. Sve pristigle biografije će biti razmatrane u punoj poverljivosti.

PRAKSA U ALTILOGISTICI

Stvarajući partnerske veze sa svojim klijentima, razvijajući poslovanje i usluge želimo da pružimo mogućnost mladima da upotpune svoja znanja koja su stekli na fakultetu. Takođe, svesni smo činjenice, da bi se mladi zaposlili potrebno im je iskustvo, a iskustvo mogu da steknu kroz praksu i u tom smislu je Alti Logistika otvorila vrata za „prvi korak u svet logistike“.

Program prakse u Alti Logisitci je kreiran kako bi studentima Saobraćajnog fakulteta i / ili srodnih fakulteta pružio priliku da s jedne strane primene ono što su tokom studija naučili, a sa druge strane da savladaju potrebna nova znanja, veštine i steknu sposobnosti koje će im biti dragocena osnova za dalji razvoj.

Naš program prakse „Prvi korak u svetu logisitke“ ima za cilj da podstakne mlade, entuzijastične, dinamične ljude koji su spremni da se uhvate u koštac sa izazovima u logističkom poslovanju.

U Alti Logistici imamo dva modela prakse:
- Juniorski model - od 1 do 3 meseca i realizuje se u okviru odeljenja prodaje logisitičkih usluga
- Seniorski model - od 3 do 6 meseci za koji se mogu prijaviti praktikanti koji su uspešno završili juniorski model prakse

Odabranim kandidatima nudimo mogućnost da steknu prva relevantna znanja i praktična iskustva iz oblasti logistike.

Prijava za praksu se vrši tako što ćete na praksa@altilogistika.rs poslati:
1. Svoju biografiju
2. Propratno pismo u kome ćete napisati zašto ste odabrali Alti Logistiku kao kompaniju u kojoj želite da realizujete praksu i kako vidite sebe u našem okruženju

Selekcija kandidata se radi na osnovu pristiglih prijava u kompaniju Alti Logisitka d.o.o, a konačan izbor kandidata rade mentor i predstavnik HR-a.