CARINJENJE VAŠIH POŠILJAKA

Posedujemo ekspertizu u poznavanju carinskih propisa, a dugogodišnja saradnja sa Upravom Carina nam omogućava brzo i efikasno podnošenje carinskih deklaracija. Ukoliko Vaše poslovanje pripada nekoj od sledećih industrija, robu sličnu onoj koju uvozite, već smo imali priliku da carinimo. Carinski postupci u inostranstvu - u zavisnosti od pariteta na kojem naručujete ili prodajete robu, u mogućnosti smo da Vam organizujemo carinske formalnosti poput uvoznog/izvoznog carinjenja, overu EX1, EUR1 dokumenta kao i T1 dokumenta za pošiljke velikih vrednosti.

U okviru carinskog odeljenja organizujemo i nudimo usluge za sve carinske postupke:

 • Izrada granične dokumentacije
 • Posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitosanitarni, radiološki)
 • Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište
 • Redovan uvoz/izvoz
 • Privremeni uvoz/izvoz
 • Izrada tranzitnih dokumenata
 • Carinjenje na vozilu
 • Reeksport
 • CI Terminal Beograd
 • CI Luka Beograd
 • CI Aerodrom Beograd
 • CI Dobanovci
 • CI Ranžirna Stanica Novi Sad
 • CI Luka Novi Sad
 • CI Javna Skladišta Subotica
 • CI Sremska Mitrovica

Industrije:


 • Auto-moto
 • Hemijska i farmacija
 • Metalurgija
 • Mašine alati i industrijska oprema
 • Električni i elektronski aparati
 • Foto-optička merna oprema i instrumenti
 • Tekstil i odeća
 • Guma i plastika
 • Drvna
 • Gradjevinska
 • Grafička
 • Prehrambena