Učešće na 4.Biznis konferenciji Transport i logistika Jugoitočne Evrope i Dunavskog regiona 2017.god

Kolektiv Alti Logistike 2016god.