Učešće na 5.Biznis konferenciji Transport i logistika Jugoitočne Evrope i Dunavskog regiona 2018.god

Učešće na 4.Biznis konferenciji Transport i logistika Jugoitočne Evrope i Dunavskog regiona 2017.god

Alti Logistika